Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Nr XIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r.

PDFDruk Nr XIII-117-19 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2018/2019
PDFDruk Nr XIII-118-19 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2020
PDFDruk Nr XIII-119-19 - projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Lipowej
PDFDruk Nr XIII-120-19 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
PDFDruk Nr XIII-121-19 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa części nieruchomości położonej w Dąbrowie
PDFDruk Nr XIII-122-19 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
PDFDruk Nr XIII-123-19 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa porozumienia z Gminą Niemodlin, w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach zadania pn. ,,Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechnice''
 

Wersja XML