Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62 (Nr sprawy OR.271.16.2019)

Ogłoszenie nr  589496-N-2019 z 9 września 2019 r.

PDFSIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8 i 9 z 9 września 2019 r.

ZIPDokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ

PDFSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ

PDFPrzedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 9 SIWZ
 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 24 września 2019 roku.

 

PDFZawiadomienie o wyborze wykonawcy z 02-10-2019r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510235095 -N-2019 z dnia 31-10-2019 r.

Wersja XML