Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

PDFInformacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr: DOK.DOK3.9703.2.121.2019.MM z dnia 03 września 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
PDFInformacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr: DOK.DOK.9703.2.122.2019.MM z dnia 03 września 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 

Wersja XML