Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Ponowne (trzecie) wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice”

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko- część tekstowa.pdf
JPEGPrognoza oddziaływania na środowisko - część graficzna
PDFProjekt części tekstowej studium.pdf
JPEGProjekt-rysunek zmiany studium dla obrębu Ciepielowice (kierunki zagospodarowania przestrzennego).jpeg
JPEGProjekt-zmiana studium-rysunek ujednolicony KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.jpeg
JPEGProjekt-zmiana studium-rysunek ujednolicony UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DOCUwaga do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.doc

Wersja XML