Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Nr. OR.210.9.2019 z dnia 04.07.2019 r.

 

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

nazwa stanowiska pracy


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie dokonano wyboru kandydata.

 

Uzasadnienie niedokonania wyboru:

Kandydatka nie uzyskała pozytywnej oceny Komisji Rekrutacyjnej.

 

Dąbrowa, 26.07.2019

 

Wójt Gminy

       /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

 

Wersja XML