Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 6 czerwca 2019 r.

PDFObwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania decyzji Nr 135/2019/KUZ z dnia 4 czerwca 2019 r. znak: KUZ.052.374.2018.LC przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. ,,Polderu Żelazna ".
 

Wersja XML