Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok


PDFOgłoszenie o naborze GP.6721.1.2019.MP

PDFUchwała Rady Gminy Dąbrowa

DOCZałącznik nr 1-formularz oferty

DOCZałącznik nr 2 - wzór umowy

PDFInformacja o wyborze oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
 

Wersja XML