Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i Gminy Dąbrowa, Park w Niewodnikach dz. nr 232/1, 232/2 obręb Niewodniki - ETAP I (Sprawa nr OR.271.14.2019)

Ogłoszenie nr 561086-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.

PDFSIWZ (OR.271.14.2019) - wraz z załącznikami od nr 5 do nr 9 z dn. 13-06-2019 r.

PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy (OR.271.14.2019)

PDFPrzedmiar Robót - załącznik nr 2 do SIWZ (OR.271.14.2019)

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ (OR.271.14.2019)

DOCXDruki i formularze edytowalne - załączniki od nr 5 do nr 9 do SIWZ (OR.271.14.2019)
 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 01-07-2019 r.

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z 2 sierpnia 2019r.
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510176889-N-2019 z dnia 23-08-2019 r.

Wersja XML