Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Nr OR. 210.7.2019

Dąbrowa, 05.06.2019r.

Wójt Gminy Dąbrowa
 OGŁASZA  NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

ds. księgowości budżetowej

 

 1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

      3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. potwierdzających wykształcenie,
  o którym mowa w opisie stanowiska
    - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. pisemne oświadczenie kandydata:

     4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

 

               Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska Jarek

 

 

PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia

DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - załącznik nr 2 do ogłoszenia

 

Wersja XML