Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Nr V Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.

PDFDruk Nr V/34/19 - Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego ,, Okole '' na ,,Nowy Górny''
PDFDruk Nr V/33/19 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Chróścinie
PDFDruk Nr V/32/19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 r.
PDFDruk Nr V/31/19 - Projekt uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
PDFDruk Nr V/30/19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
PDFDruk Nr V/29/19 - Druk Nr V/29/19 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
PDFDruk Nr V/28/19 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019
PDFDruk Nr V/27/19 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2019 rok

Wersja XML