Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Nr VII Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 marca 2019 r.

PDFDruk nr VII/56/19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
PDFDruk nr VII/55/19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFDruk nr VII/54/19 - Projekt uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
PDFDruk nr VII/53/19 - Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
PDFDruk nr VII/52/19 - Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
PDFDruk nr VII/51/19 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
PDFZałącznik do Druku nr VII-51-19
PDFDruk nr VII/50/19 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy
PDFDruk nr VII/49/19 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na rzecz dotychczasowych dzierżawców
PDFDruk nr VII/48/19- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2019
PDFDruk nr VII/47/19- Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dąbrowa
PDFDruk nr VII/46/19 - Sprawozdanie z Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie
PDFDruk nr VII/46a/19- Załącznik do sprawozdania

Wersja XML