Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE II (Sprawa nr OR.271.13.2019)

Ogłoszenie nr 552431-N-2019 z dnia 2019-05-27 r.

PDFSIWZ (OR.271.13.2019) - wraz z załącznikami od nr 5 do nr 9 z dn. 27-05-2019 r.

ZIPDokumentacja projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ (OR.271.13.2019)

ZIPSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ (OR.271.13.2019)

ZIPPrzedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ (OR.271.13.2019)

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ (OR.271.13.2019)

DOCXDruki i formularze edytowalne - załączniki od nr 5 do nr 9 do SIWZ (OR.271.13.2019)

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 11-06-2019 r.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25-06-2019 r. (OR.271.13.2019)

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 06.08.2019r.

Wersja XML