Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ulic: Cmentarnej i Brzozowej w miejscowości Narok (Sprawa nr OR.271.12.2019)

Ogłoszenie nr 545636-N-2019 z dnia 2019-05-09 r.

PDFSIWZ (OR.271.12.2019) - wraz z załącznikami od nr 5 do nr 9 z dnia 09-05-2019 r

ZIPDokumentacja projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ (OR.271.12.2019)

PDFSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ (OR.271.12.2019)

ZIPPrzedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ (OR.271.12.2019)

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ (OR.271.9.2019)

DOCXDruki i formularze edytowalne - załączniki od nr 5 do nr 9 do SIWZ (OR.271.12.2019)


PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 27-05-2019 r.

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 12-06-2019 - Sprawa nr OR.271.12.2019

 

Ogłoszenie nr 510151510-N-2019 z dnia 22-07-2019 r. o udzieleniu zamówienia publicznego

Wersja XML