Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE (Sprawa nr OR.271.11.2019)

Ogłoszenie nr 543789-N-2019 z dnia 2019-05-02 r.

PDFSIWZ (OR.271.11.2019) - wraz z załącznikami od nr 5 do nr 9 z dn. 02-05-2019 r.

ZIPDokumentacja projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ (OR.271.11.2019)

ZIPSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ (OR.271.11.2019)

ZIPPrzedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ (OR.271.11.2019)

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ (OR.271.11.2019)

DOCXDruki i formularze edytowalne - załączniki od nr 5 do nr 9 do SIWZ (OR.271.11.2019)

 

PDFZmiana SIWZ (OR.271.11.2019) nr 1 z dn. 16-05-2019 r.

Ogłoszenie nr 540096189-N-2019 z dnia 16-05-2019 r

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 21-05-2019 r.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 21-05-2019 r.

Wersja XML