Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Nr OR. 210.5.2019

                                                                                                                                                Dąbrowa, 03.04.2019r.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. księgowości budżetowej

 

1.Wymagania - zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zakres podstawowych obowiązków - zgodnie z załącznikiem nr 1,

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a) list motywacyjny/podanie o pracę,

b) kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,

c) kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w opisie stanowiska  - zgodnie z załącznikiem nr 1,

d) pisemne oświadczenie  kandydata:

4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  2. referencje.  

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska Jarek

 

 

PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia.pdf
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - załącznik nr 2 do ogłoszenia
 

 

                

Wersja XML