Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta pracy na zastępstwo - stanowisko pracy ds. budownictwa

Nr OR. 210.6.2019

                                                                                                                                    Dąbrowa, 23.04.2019r.

 

OFERTA  PRACY

umowa na  zastępstwo  na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika -

stanowisko pracy ds. budownictwa

(procedura zgodnie z Art. 12 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  o którym mowa w opisie stanowiska
    - zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:

4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

        

Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek


PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - załącznik nr 2 do ogłoszenia
 

Wersja XML