Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2019r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2018r.

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa

o  przyznanych w 2019 r. stypendiach
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2018r .
 

Na podstawie § 7pkt. 3 uchwały nr XLIV Rady Gminy Dabrowa z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 

podaje się do wiadomości wykaz osób otrzymujących stypendium sportowe:

 1. Chochorowski Jacek – dyscyplina sportu lekkoatletyka
  w kwocie 350 zł brutto miesięcznie (od  stycznia do grudnia 2019r.)
   
 2. Chaduch Bartosz – dyscyplina sportu taekwondo
  w kwocie 300 zł brutto miesięcznie (od  stycznia do grudnia 2019r.)

 

Dąbrowa, 01.03.2019 r.

 

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

 

 

 

Wersja XML