Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Niewodniki (Sprawa nr OR.271.6.2019)

Ogłoszenie nr 517754-N-2019 z dnia 2019-02-25 r.

PDFSIWZ (nr OR.271.6.2019) - wraz z załącznikami od nr 5 do nr 9 z dnia 22-02-2019 r.

ZIPDokumentacja projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ (nr OR.271.6.2019)

PDFSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ (nr OR.271.6.2019)

PDFPrzedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ (nr OR.271.6.2019)

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ (OR.271.6.2019)

DOCXDruki i formularze edytowalne - załączniki od nr 5 do nr 9 do SIWZ (OR.271.6.2019)

 

PDFInformacja - zmiana treści SIWZ (OR.271.6.2019)

PDFOgłoszenie nr 540035953-N-2019 z dnia 25-02-2019 r. o zmianie ogłoszenia

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 14-03-2019 r.

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04-04-2019 r. (OR.271.6.2019)

 

Ogłoszenie nr 510093879-N-2019 z dnia 14-05-2019 r. o udzieleniu zamówienia publicznego

Wersja XML