Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach (Sprawa nr OR.271.5.2019)

Ogłoszenie nr 517420-N-2019 z dnia 2019-02-22 r.

PDFSIWZ (nr OR.271.5.2019) - wraz z załącznikami od nr 5 do nr 9 z dnia 22-02-2019 r

ZIPDokumentacja projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ (nr OR.271.5.2019)

ZIPSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ (nr OR.271.5.2019)

ZIPPrzedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ (nr OR.271.5.2019)

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ (nr OR.271.5.2019)

DOCXDruki i formularze edytowalne - załączniki od nr 5 do nr 9 do SIWZ (nr. OR.271.5.2019)

 

ZIPWyjaśnienie do SIWZ (OR.271.5.2019) nr 1 z dnia 07-03-2019 r.

PDFOgłoszenie nr 540044537-N-2019 z dnia 07-03-2019 r. o zmianie ogłoszenia

 

PDFWyjaśnienie do SIWZ (OR.271.5.2019) nr 2 z dnia 13-03-2019 r.

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 15-03-2019 r.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08-04-2019 r. (OR.271.5.2019)

 

Ogłoszenie nr 510098069-N-2019 z dnia 20-05-2019 r. o udzieleniu zamówienia publicznego

Wersja XML