Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn:,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr. 35 w m.Mechnice w km. 15+700 - 16 + 710
 

Wersja XML