Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym (Sprawa Nr OR.271.4.2019)

Ogłoszenie nr 514996-N-2019 z dnia 2019-02-15 r.

PDFSIWZ (nr OR.271.4.2019) - wraz z załącznikami od nr 5 do nr 9 z dn. 15-02-2019 r.

ZIPDokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ

ZIPSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ

ZIPPrzedmiar Robót - załącznik nr 3 do SIWZ

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

DOCXDruki i formularze edytowalne - załączniki od nr 5 do nr 9 do SIWZ

 

PDFWyjaśnienie do SIWZ (OR.271.4.2019)

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 04-03-2019 r.

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 04-03-2019 r.

 

Wersja XML