Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa - POWTÓRZENIE (sprawa Nr OR.271.3.2019)

Ogłoszenie nr 510224-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.

PDFSIWZ (nr OR.271.3.2019) - wraz z załącznikami od nr 5 do nr 9 z dn. 01-02-2019 r..pdf

ZIPDokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ.zip

PDFSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ.PDF

PDFPrzedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

DOCXDruki i formularze edytowanle - załaczniki od nr 5 do nr 9 do SIWZ.docx

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 19-02-2019 r.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Sprawa nr OR.271.3.2019)

 

Ogłoszenie nr 510064421-N-2019 z dnia 03-04-2019 r. o udzieleniu zamówienia publicznego

 

 

 


 

 

Wersja XML