Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów (sprawa Nr OR.271.2.2019)

Ogłoszenie nr 509326-N-2019 z dnia 2019-02-01 r.

PDFSIWZ (OR.271.2.2019) - wraz z załącznikami od nr 5 do nr 9 z dnia 01-02-2019 r..pdf

ZIPDokumentacja projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ (OR.271.2.2019).zip

PDFSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ (nr OR.271.2.2019).pdf

ZIPPrzedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ (OR.271.2.2019).zip

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ (OR.271.2.2019).pdf

DOCXDruki i formularze edytowalne - załączniki od nr 5 do nr 9 do SIWZ (OR.271.2.2019).docx

 

PDFWyjaśnienie i zmiana treści SIWZ nr 1 (sprawa nr OR.271.2.2019).pdf

PDFOgłoszenie nr 540027170-N-2019 z dnia 12-02-2019 r. o zmianie ogłoszenia.pdf

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 20-02-2019 r.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Sprawa nr OR.271.2.2019) z dnia 05-03-2019 r.
 

Ogłoszenie nr 510063266-N-2019 z dnia 02-04-2019 r. o udzieleniu zamówienia publicznego

Wersja XML