Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji

Nr OR. 210.2.2019

Dąbrowa, 01.02.2019r.

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. PROMOCJI

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1,

     3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

    a. list motywacyjny/podanie o pracę,

    b. kwestionariusz osobowy –  załącznik nr 2 do ogłoszenia,

    c. kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
        o którym mowa w opisie stanowiska
  - zgodnie z załącznikiem nr 1,

    d. pisemne oświadczenie  kandydata:

    4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  2. referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 
Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia.pdf
DOCXKwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zadrudnienie - załącznik nr 2 do ogłoszenia.docx
 

            

Wersja XML