Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice

PDFProjekt części tekstowej studium.pdf
JPEGProjekt-zmiana studium-rysunek ujednolicony UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.jpeg
JPEGProjekt-zmiana studium-rysunek ujednolicony KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.jpeg
JPEGProjekt-rysunek zmiany studium dla obrębu Ciepielowice (kierunki zagospodarowania przestrzennego).jpeg
JPEGPrognoza oddziaływania na środowisko-część graficzna.jpeg
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko-część tekstowa.pdf
DOCuwaga do studium-uwarunkowań i kierunkow-zagospodarowania przestrzennego.doc
 

Wersja XML