Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa (sprawa Nr OR.271.1.2019)

Ogłoszenie nr 504055 -N-2019 z dnia 17-01-2019 r.

PDFSIWZ (nr OR.271.1.2019) - wraz z załącznikami od nr 5 do nr 9 z dn. 17-01-2019 r..pdf

ZIPDokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ.zip

PDFSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ.PDF

PDFPrzedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

DOCXDruki i formularze edytowanle - załaczniki od nr 5 do nr 9 do SIWZ.docx
 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 01-02-2019 r.pdf
 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 01-02-2019 r..pdf

Wersja XML