Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.24.2018)

Ogłoszenie nr 658459-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.

PDFSIWZ z 6 grudnia 2018r. w raz z załącznikami od nr 2 do nr 8

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ – warunki umowy

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 8 SIWZ
 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 14 grudnia 2018r.
 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 21 grudnia 2018 roku
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego o numerze 510018169-N-2019 z dnia 29-01-2019 r.

 

Wersja XML