Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2019 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.23.2018)

Ogłoszenie nr 653892-N-2018 z dnia 28-11-2018 r.

PDFSIWZ z 28 listopada 2018 roku w raz z załącznikami od nr 2 do nr 5

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ – warunki umowy

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 5 SIWZ

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 7 grudnia 2018r.
 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z 21 grudnia 2018 roku
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego o numerze 510018166-N-2019 z dnia 29-01-2019 r.

Wersja XML