Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 (sprawa nr OR.271.22.2018)

Ogłoszenie nr 653521-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

PDFSIWZ z 28 listopada 2018r. w raz z załącznikami od nr 2 do nr 8

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ – warunki umowy

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 8 SIWZ

 

PDFWyjaśnienie SIWZ nr 1 z 04.12.2018r.

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 6 grudnia 2018r.

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 6 grudnia 2018 r.
 

Wersja XML