Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XLV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r.

PDFUchwała Ne XLV/316/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa
PDFUchwała Nr XLV/317/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
PDFUchwała Nr XLV/318/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
PDFUchwała Nr XLV/319/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa
PDFUchwała Nr XLV/320/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
 

Wersja XML