Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa  dla obrębu Ciepielowice

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko-część tekstowa.pdf

JPEGPROGONOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO -część graficzna.jpeg

PDFProjekt części tekstowej studium.pdf

JPEGProjekt-rysunek zmiany uwarunkowań dla obrębu CIEPEILOWICE.jpeg

JPEGProjekt-zmiana studium-rys. ujednolicony KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.jpeg

JPEGProjekt-zmiana studium-rys.ujednolicony UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.jpeg

DOCUwaga do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.doc

Wersja XML