Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XLIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.

PDFUchwała Nr XLIII/303/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach
PDFUchwała Nr XLIII/304/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa
PDFUchwała Nr XLIII/305/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę
PDFUchwała Nr XLIII/306/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie
PDFUchwała Nr XLIII/307/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa nr XLII/296/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
PDFUchwała Nr XLIII/308/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
PDFUchwała Nr XLIII/309/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 

Wersja XML