Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.19.2018)

Ogłoszenie nr  607827 -N-2018 z 23 sierpnia 2018 r.

PDFSIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9 z 23 sierpnia 2018 r.

ZIPDokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ

ZIPSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ

ZIPPrzedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 9 SIWZ
 


PDFZmiana nr 1 SIWZ z 31 sierpnia 2018 r.

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 7 września 2018 r.

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 10 września 2018 roku

Wersja XML