Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XLII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r.

PDFUchwała Nr XLII/295/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Dąbrowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
PDFUchwała Nr XLII/296/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
PDFUchwała Nr XLII/297/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie
PDFUchwała Nr XLII/298/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania w ciągu drogi powiatowej Nr 1720 O
PDFUchwała Nr XLII/299/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Dąbrowa pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
PDFUchwała Nr XLII/300/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania w ciągu drogi powiatowej Nr 1720 O w miejscowości Ciepielowice
PDFUchwała Nr XLII/301/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
PDFUchwała Nr XLII/302/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 

Wersja XML