Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Stanowisko pracy ds. podatków, opłat lokalnych i egzekucji III

nazwa stanowiska pracy

           

Informuję, ze w wyniku selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 1.  

Aleksandra Kobiś

 1.  

Elżbieta Golas

 1.  

Natalia Mrozek

 1.  

Igor Garus

 1.  

Mateusz Wocka

 1.  

Aleksandra Argier

 1.  

Aneta Baron

 

Spośród wskazanych wyżej osób, żaden kandydat nie przedstawił wraz z wymaganymi dokumentami, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

 

Dąbrowa, 2018-06-20

Z up. Wójta

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Wersja XML