Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XLI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r.

PDFUchwała Nr XLI/285/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2017 rok
PDFUchwała Nr XLI/286/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
PDFUchwała Nr XLI/287/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2017 rok
PDFUchwała Nr XLI/288/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2017 rok
PDFUchwała Nr XLI/289/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2017 rok
PDFUchwała Nr XLI/290/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy
PDFUchwała Nr XLI/291/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy
PDFUchwała Nr XLI/292/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa
PDFUchwała Nr XLI/293/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
PDFUchwała Nr XLI/294/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 

Wersja XML