Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XL Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r.

PDFUchwała Nr XL/281/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy
PDFUchwała Nr XL/282/18 Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

PDFUchwała Nr XL/283/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
PDFUchwała Nr XL/284/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Wersja XML