Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 roku

PDFUchwała Nr XXXIX/273/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2018

PDFUchwała Nr XXXIX/274/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie

PDFUchwała Nr XXXIX/275/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Dąbrowie

PDFUchwała Nr XXXIX/276/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.

PDFUchwała Nr XXXIX/277/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o dokonaniu podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych w wybieranych w każdym z okręgów wyborczych

PDFUchwała Nr XXXIX/278/2018 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PDFUchwała Nr XXXIX/279/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

PDFUchwała Nr XXXIX/280/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r

Wersja XML