Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej

Nr OR. 210.3.2018

Dąbrowa, 2018-03-16

Wójt Gminy Dąbrowa

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ  

 

1. Wymagania – zgodnie z załącznikiem nr 1(opis wolnego stanowiska)

2. Zakres podstawowych obowiązków – zgodnie z załącznikiem nr 1

     3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny/podanie o pracę,
 2. kwestionariusz osobowy – stanowiący załącznik nr 2,
 3. ksero dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w opisie stanowiska (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 4. pisemne oświadczenie  kandydata:

    4. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 1. referencje lub poręczenia osobiste,
 2. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Termin i miejsce składania dokumentów – zgodnie z załącznikiem nr 1

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP /www.bip.gminadabrowa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Wójt

/-/ Marek Leja

PDFOpis wolnego stanowiska - załącznik nr 1 do ogłoszenia
PDFKwestionariusz osobowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia
 

Wersja XML