Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.7.2.2017

Dąbrowa 07.03.2018r.

GKMOS. 6220.7.2.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.101 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257)

Zawiadamiam

o zawieszeniu postępowania administracyjnego o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn: „Budowa budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 589/2 obręb Narok”

 

Wójt

/-/ Marek Leja

Wersja XML