Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont ulicy 1-go Maja w Chróścinie i ulicy Leśnej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.5.2018)

Ogłoszenie nr  522329-N-2018 z 23 lutego 2018 r.

PDFSIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9 z 23 lutego 2018 r.

ZIPDokumentacja Projektowa /1) 1-go Maja w Chróścinie, 2) Leśna w Żelaznej/ - załącznik nr 1 do SIWZ

ZIPSTWiOR /1) 1-go Maja w Chróścinie, 2) Leśna w Żelaznej/ - załącznik nr 2 do SIWZ

ZIPPrzedmiar robót /1) 1-go Maja w Chróścinie, 2) Leśna w Żelaznej/ - załącznik nr 3 do SIWZ

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 9 SIWZ
 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 13 marca 2018 roku

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z 22 marca 2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego o numerze 500075912-N-2018 z dnia 09-04-2018 r.

Wersja XML