Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont ulicy Korczaka w Dąbrowie (Nr sprawy OR.271.4.2018)

Ogłoszenie nr 519855-N-2018 z 22 lutego 2018 r.

PDFSIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9 z 22 lutego 2018 r.

PDFDokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ

PDFSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ

PDFPrzedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 9 SIWZ

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 9 marca 2018 roku
 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z 21 marca 2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego o numerze 500075725-N-2018 z dnia 09-04-2018 r.

Wersja XML