Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko pracy - głównego księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Elżbieta Baucz, zamieszkała Chróścina

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia oczekiwania i posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy na ww. stanowisku.

 

Dąbrowa, 2018-02-21

Dyrektor

Janusz Staszowski

Wersja XML