Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.3.2018)

Ogłoszenie nr 507506-N-2017 z 19 stycznia 2018 r.

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12 z 19 stycznia 2018 r.

PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy- załącznik nr 1 do SIWZ

PDFAudyt energetyczny- załącznik nr 2 do SIWZ

PDFAudyt oświetlenia wnętrz - załącznik nr 3 do SIWZ

ZIPInwentaryzacja budowlana z ekspertyzą techniczną o stanie konstrukcji obiektu- załącznik nr 4 do SIWZ

ZIPOpinia budowlana o stanie technicznym podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku- załącznik nr 5 do SIWZ

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 6 do SIWZ

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 7 do nr 12 SIWZ

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 5 lutego 2018 roku

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z 13 lutego 2018 r.
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego o numerze 500043449-N-2018 z dnia 28-02-2018 r.

Wersja XML