Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 roku

PDFUchwała Nr XXXVI-247-17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII-149-16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakr.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-248-17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żelaznej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-249-17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-250-17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX-142-16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawani.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-251-17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-252-17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-152-16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, fina.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-253-17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-254-17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-183-17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 ro.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-255-17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-256-17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok.pdf
 

Wersja XML