Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 roku

PDFUchwała Nr XXXV/240/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 rok

PDFUchwała Nr XXXV/241/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

PDFUchwała Nr XXXV/242/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok

PDFUchwała Nr XXXV/243/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/182/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXV/244/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 – 2020

PDFUchwała Nr XXXV/245/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pod-miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

PDFUchwała Nr XXXV/246/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 

Wersja XML