Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" - POWTÓRZENIE II

Ogłoszenie nr 622358-N-2017 z dnia 28-11-2017 r.

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z 28 listopada 2017r. wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10

PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy- załącznik nr 1 do SIWZ

ZIPInwentaryzacja budowlana z ekspertyzą techniczną o stanie konstrukcji obiektu- załącznik nr 2 do SIWZ

ZIPOpinia budowlana o stanie technicznym podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku- załącznik nr 3 do SIWZ

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 13 grudnia 2017 r.
 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 20 grudnia 2017 r.
 

Wersja XML