Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2018 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.7.2017)

Ogłoszenie nr 616716-N-2017 z dnia 20.11.2017 r.

PDFSIWZ z 20.11.2017r. w raz z załącznikami od nr 2 do nr 5

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ – warunki umowy

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 5 SIWZ

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 28 listopada 2017r.
 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z 14 grudnia 2017 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego o numerze 500007920-N-2018 z dnia 10-01-2018 r.

Wersja XML