Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2018 (sprawa nr OR.271.6.2017)

Ogłoszenie nr 603393-N-2017 z dnia 2017-10-24 r.

PDFSIWZ z 24.10.2017r. w raz z załącznikami od nr 2 do nr 8

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ – warunki umowy

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 8 SIWZ
 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 3 listopada 2017r.

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z 20 listopada 2017 r.
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego o numerze 500070590-N-2017 z dnia 06-12-2017 r.

 

Wersja XML