Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 roku

PDFUchwała Nr XXXIII/229/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skarbiszowie

PDFUchwała Nr XXXIII/230/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy

PDFUchwała Nr XXXIII/231/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa

PDFUchwała Nr XXXIII/232/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Naroku

PDFUchwała Nr XXXIII/233/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chróścinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Chróścinie z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „Gustawa Morcinka”

PDFUchwała Nr XXXIII/234/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dąbrowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w Dąbrowie z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „Szarych Szeregów”

PDFUchwała Nr XXXIII/235/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała Nr XXXIII/236/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała Nr XXXIII/237/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
 

Wersja XML